• 👁️ KUPI SOČIVA

VRAĆANJE ROBE

Zamjena robe

Ukoliko ste nakon prijema artikla ustanovili da želite da ga zamjenite za drugi artikal iste ili veće cjenovne kategorije, molimo Vas da nas kontaktirate pozivanjem broja telefona 055/490-010 ili nam pošaljite email na adresu [email protected]. U slučaju poziva radi zamjene artikla, neophodno je da prilikom poziva imate pored sebe broj računa/otpremnice i da nam saopštite šifru kupljenog artikla i artikal koja bi Vam odgovarao. Nakon toga, izvršićemo provjeru da li imamo raspoloživ željeni artikal te ćete dobiti instrukcije i objašnjenje procesa zamjene artikla za drugi.

Prilikom povrata robe obavezno je robu vratiti u ispravnom i nekorišćenom stanju i originalnom neoštećenom pakovanju, pri čemu se mora priložiti i originalni fiskalni isječak. Ukoliko se po prijemu proizvoda utvrdi da je nastupila neispravnost ili oštećenje proizvoda krivicom kupca, odbiće se zamjena i proizvod će biti vraćen kupcu na njegov trošak. Poručeni artikal, bez prethodnog kontakta i dogovora sa nama putem kontakata koji su gore navedeni, ne možete samoinicijativno mijenjati u nekom naših maloprodajnih objekata. Poručeni artikal nije moguće mijenjati ukoliko je korišten.

Proceduru za zamjenu artikla kupac može da pokrene najkasnije u roku od 15 dana od prijema proizvoda. Nakon toga, rok za zamjenu artikla je 15 dana od trenutka podnošenja zahtjeva od strane kupca, a nakon prijema proizvoda.

Troškove zamjene robe  i novca snosi kupac, sem u slučajevima kada kupac dobije neispravan ili pogrešan artikal.

NAPOMENA:

Potvrdom porudžbine, klikom na taster NARUČITE, saglasni ste sa uslovima zamjene artikla za drugi.

Povrat robe i povrat sredstava

Procedura za povrat robe

Kupovina preko naše prodajne internet stranice smatra se prodajom na daljinu. Zakon za slučaj prodaje na daljinu ustanovljava pravo kupca da odustane od ugovora u roku od 15 dana od dana kada mu je proizvod predat. Prilikom odustanka kupac može, ali ne mora da navede razloge zbog kojih odustaje. Da bi procedura povrata robe i/ili sredstava bila pokrenuta, potrebno je da nas kontaktirate putem telefona 055/490-010 ili putem e-mail-a na adresu [email protected].

Nakon toga, potrebno je da pošaljete putem e-mail-a Izjavu o odustanku od ugovora koja sadrži broj narudžbenice, šifru artikla koji se vraća, a ako se vrši povrat sredstava i broj računa na koji će se izvršiti povrat. Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata trgovcu putem e-mail-a.

U slučaju odustanka od ugovora, potrošač ima pravo na povraćaj novca ili na zamjenu za drugi proizvod. Povrat sredstava se kupcu vraća po prijemu proizvoda, i nakon što se utvrdi da je proizvod neoštećen i ispravan. Kupac je dužan da proizvod vrati bez odlaganja, a najkasnije u roku od 15 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak. Po isteku roka od 15 dana od dana kada je poslao odustanak, proizvod se više ne može vratiti.
Prilikom povraćaja robe obavezno je robu vratiti u ispravnom i nekorišćenom stanju i originalnom neoštećenom pakovanju, pri čemu se mora priložiti i originalni fiskalni isječak.

Po prijemu proizvoda, utvrdiće se da li je proizvod ispravan i neoštećen. Kupac odgovara za neispravnost ili oštećenje proizvoda koji su rezultat neadekvatnog rukovanja proizvodom, tj. kupac je isključivo odgovoran za umanjenu vrijednost proizvoda koja nastane kao posljedica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili njegova priroda, karakteristike i funkcionalnost. Ukoliko se utvrdi da je nastupila neispravnost ili oštećenje proizvoda krivicom kupca, odbiće se povrat sredstava  i proizvod će mu biti vraćen na njegov trošak.

Trgovac je dužan da potrošaču bez odlaganja vrati iznos koji je potrošač platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema izjave o odustanku, a nakon prijema proizvoda koji je ispravan i neoštećen.

Troškove vraćanja robe i novca snosi kupac, sem u slučajevima kada kupac dobije neispravan ili pogrešan artikal.

Procedura za povrat sredstava

Ukoliko potrošač odustane od ugovora o kupovini na daljinu, on ima pravo na povraćaj novca ili na zamjenu za drugi proizvod. Povrat novca se izvršava kupcu nakon prijema proizvoda, te nakon što se utvrdi da je proizvod vraćen u neoštećenom i ispravnom stanju.

Trgovac je obavezan da potrošaču bez odlaganja vratiti iznos koji je potrošač platio, a najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema izjave o odustanku, a nakon prijema neoštećenog i ispravnog proizvoda.

Troškove vraćanja robe i novca snosi kupac, osim kada je kupac dobio neispravan ili pogrešan artikal.

Povrat sredstava se može izvršiti samo ukoliko je kupac postupio po proceduri za povrat robe, pri čemu se povrat može izvršiti samo uplatom na tekući račun i nije moguće slati novac po kuriru u gotovini.

Poručeni artikal, bez prethodnog kontakta i prethodno opisane procedure dogovora sa nama, kupac ne može samoinicijativno mijenjati ili zahtijevati novac u nekom od naših maloprodajnih objekata ili slati na adrese koje su navedene na računu/otpremnici.

Reklamacije

Ukoliko se na kupljenom proizvodu pojave neusaglašenosti, molimo Vas da nas pozovete putem telefona na broj 055/490-010 ili pošaljete e-mail sa Vašim podacima (ime, prezime, broj telefona) i opis problema koji imate na e-mail adresu [email protected].

Ukoliko ste primili pošiljku i nakon otvaranja ustanovili da isporučena roba ne odgovara poručenoj ili da podaci na računu nisu odgovarajući, molimo Vas da nas u roku od 24h od trenutka prijema pošiljke kontaktirate na gore opisani način. U najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije odgovorićemo pisanim ili elektronskim putem na izjavljenu reklamaciju i obavijestićemo Vas o daljim postupcima.

Fotografije proizvoda su samo ilustrativne prirode, tako da ne moraju uvijek i u svim detaljima odgovarati stvarnim proizvodima. S obzirom na mogućnost individualnog podešavanja monitora, te razlike u percepciji boje od strane ljudskog oka i slično ne možemo garantovati potpunu saglasnost boja naših proizvoda sa bojama kako ih korisnici vide na ekranu svog monitora. U takvim slučajevima reklamacija nije opravdana. Pravo na povrat odnosno reklamaciju kupac gubi i u slučajevima neovlašćene dorade proizvoda ili zahvata na proizvodu od strane treće neovlašćene osobe.

Troškove vraćanja artikla snosi kupac, sem u slučajevima kada kupac dobije neispravan ili pogrešan artikal.

0